دیروز به مجید گفتم: «دنیا چقدر زشته!»

امروز مجید بهم گفت: «دنیا چقدر قشنگه!»

فردا... نمی دونم... تو بگو...

/ 4 نظر / 17 بازدید
مهدی

زندگی دنیا قشنگه ولی خیلی وقت ها ما توش زشت زندگی می کنیم[تایید]

دنیای هر انسان وابسته به نگاهش ، به پرسش هایش ، به دانسته هایش وسعت دارد . اگر کوتاه باشی و کوچک ، دل به دستهایی می سپاری که شاید در نظرت وسیع هستند اما در دستهای دیگری کوچک تر از یک نگاهند . وسیع باش و چشمانت را به نوک کوههای شهر عادت مده که آسمان بی انتهاست

سلیمه

کامنت قبلی چه قشنگ بود. جوابی که بهش دادین هم زیبا بود. خوشم اومد.