مجید یاقوتی
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      زندگی من (اتفاقات و خاطرات)
تفسیری از جملات چند یک نفر نویسنده: مجید یاقوتی - سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳

نفر اول: گاهی اوقات موقعیتهایی در زندگی برایم پیش میآید اما عطایشان را به لقایشان ترجیح میدهم. نمونهاش دوستی با بعضی نفرات است.

نفر دوم: اکثر جملههایم فلسفی شدهاند. معنایشان چیزی غیر از ظاهرشان است و بیشتر افراد متوجه معنی اصلی نمیشوند. من هم هیچ تلاش و اصراری نمیکنم تا متوجه شوند.

نفر سوم: بزودی میخواهم نوشتن یک فیلمنامه را شروع کنم. ایدهی اصلیاش را تاکنون در فیلمهایی که دیدهام، ندیدهام.

نفر چهارم: یک روز دیگر را در راهروهای دانشکده سپری کردم. در پی اساتیدی بودم که برای روز دوازدهم یا سیزدهم به آنها نیاز داریم.

نفر پنجم: دو قدم از خودت فاصله بگیر و از آنجا به خودت نگاهی بینداز. اگر متوجه چیزی نمیشوی، شاید لازم باشد باز هم عقبتر بروی.

 

از نگاه من:

نفر اول: در زندگی دوستان زیادی داشته. برای دوستی با بعضیها، بهای زیادی را پرداخته است. در میان دوستانش افرادی بودهاند که نباید میبودند. به عبارتی یا او لیاقت دوستی با آنها را نداشته یا آنها لیاقت دوستی با او را نداشتهاند. بنابراین تصمیم میگیرد در دوستیهایش تجدید نظر کند. شاید دردسر دوستی با بعضیها، به فوایدش نیارزد.

نفر دوم: شاید زندگی او را به این سمت سوق داده است. شاید اطلاعات مشترکی که با بعضیها دارد و دیگران نباید از آنها مطلع گردند باعث شده تا جملات رمزآلود و فلسفی بگوید.

نفر سوم: حتما ایدهی خوبی در سر دارد. با شناختی که از او دارم مطمئنم که فیلمنامهی زیبایی خواهد شد و قطعا ساخت فیلمش از عهدهی سینمای ایران برنخواهد آمد. کاش در مورد موضوعش هم توضیح میداد.

نفر چهارم: قطعا راه رفتن او در دانشکده‌شان بیدلیل و از روی بیکاری نبوده است. شاید در پی نمرهای بوده است. شناسهی آخرین فعل نشان میدهد که پای شخص دیگری هم در میان است. شاید یک هم تیمی. تاریخهای ذکر شده نشان میدهد که در آن روزها اتفاق مهمی برای او و هم تیمیاش خواهد افتاد. شاید امتحانی دارند. شاید هم پروژهای را باید تحویل دهند. با توجه به اینکه به بیش از یک استاد در آن روزها نیاز دارند، فکر میکنم که قرار است پروژهای را تحویل دهند.

نفر پنجم: فکر میکنم این شخص از نفر دوم، رمزآلودتر سخن گفته است. البته دور از ذهن نیست که جملات نفر اول هم رمزآلود باشند. اگر این شخص از لحاظ روحیات و نحوهی انتخاب واژگان و جملات روزمرهاش، مانند نفر اول و دوم نباشد، شاید این یکی از رمزآلودترین جملاتی باشد که تاکنون گفته است.

  نظرات ()
مطالب اخیر وبسایت شخصی پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۱٠ چهارشنبه ۱۳٩٤/۱/٢٦ خودخواهی پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٤ فاصله از مرکز قسمت نبود... ریز می‌بینمت! پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٧ فاصله
دوستان من آرزوی آرزو ارکستر صبا فعلا بی‌نام دفتر زندگی من Alt+F9 سطرها و حرف‌ها خوشکده حرفی تازه چشم امید، انتظار و خاطره از نگاه من Agir Law خچاو راه پیشِ رو راز ماه نامه هایی که هرگز خوانده نمی شوند درست پیش از پریدن پروانه ها This Is The First !!! من خودم ساروی ریکا!!! هارمونی خیال کلوپ موسیقی قم سایت تخصصی ویولن بزرگترین آرشیو نت موسیقی بزرگترین وبلاگ تخصصی ویولن بانک دانلود کتابهای الکترونیکی مرجع دانلود کتابهای الکترونیکی جزوات رشته مهندسی نرم افزار دانلود رایگان کتاب‌های صوتی پرتال زیگور طراح قالب